Asiakashallinta Easoftissa – toimiva CRM tukee myyntiä ja asiakaspalvelua

Easoftin helppokäyttöinen CRM koostuu myyntiputkesta, asiakasrekisteristä ja tehtävienhallinnasta. Työkalun avulla kaikki tärkeä, asiakkuuksiin liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta.

Etusivu / Easoft ERP / Ominaisuudet / Asiakashallinta (CRM)

Easoftin helppokäyttöinen asiakashallintajärjestelmä eli CRM koostuu myyntiputkesta ja asiakasrekisteristä, ja se käsittää asiakkuuden vaiheet tarjouspyynnöstä arkistointiin. Myyntiputki ja asiakasrekisteri toimivat limittäin – olennaista onkin, että kaikki tärkeä, asiakkuuksiin liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta.

Myyntiputki – korvaamaton työkalu myynnin hallintaan ja tehostamiseen

Easoftin myyntiputkityökalulla myynnin hallinta on helppoa. Verkkosivustosi kautta tulevista kysynnöistä voidaan luoda automaattisesti asiakastiedot Easoftin asiakasrekisteriin ja uusi liidi myyntiputkelle haluamaasi sarakkeeseen, jolloin kaikki kysynnät tulevat varmasti käsiteltyä.

Kysyntöjen käsittely ja tarjouksen laskeminen on myös saumattomampaa, kun asiakkaan tiedot löytyvät jo valmiiksi Easoftista.

Myyntiputkessa liidi siirtyy automaattisesti eteenpäin, kun myyntiprosessi etenee. Myyntiputken sarakkeet voit muokata juuri myyntiprosessinne mukaiseksi – myyntiputkesta näet helposti yhdellä silmäyksellä myyntisi tilan ja tarjouskannan arvon. Myyntiputken liideille voi luoda liidikohtaisia tehtäviä ja tehdä muistiinpanoja.

Kun liidi on voitettu, tarjous muuttuu tilaukseksi. Liidin tilaa ei tässäkään vaiheessa tarvitse muuttaa monesta paikkaa, vaan se päivittyy aina joka paikkaa – vaihdoit tarjouksen tilaukseksi sitten myyntiputkelta tai tilauksen alta. Sen jälkeen tilausta on helppo hoitaa ja hallita Easoftin projektinhallintatyökalulla.

Asiakkuuden tiedot ovat aina myös asiakasrekisterissä, jonne kaikki tiedot ja dokumentit tallentuvat ja josta niihin päästään aina käsiksi.

Asiakasrekisterin ansiosta asiakashallinta on käytännöllistä ja turvallista

Easoftin asiakasrekisteri helpottaa asiakashallintaa huomattavasti. Uudet asiakkuudet tulevat asiakasrekisteriin automaattisesti esimerkiksi voitetun tarjouksen kautta.

Vanhat asiakkuudet voi tuoda järjestelmään joko olemassa olevasta toisesta järjestelmästä esimerkiksi CSV-tiedostona, tai vaihtoehtoisesti asiakkuuden voi luoda manuaalisesti järjestelmään.

Asiakkaat voi jakaa asiakasryhmiin, kuten taloyhtiöihin ja yksityisasiakkaisiin.

Asiakasrekisterin käytännön etuja on muun muassa se, että kun tiedot on kerran syötetty järjestelmään, dokumentoitaessa tietoja ei tarvitse kirjata uudestaan vaan ne voi hakea dokumentille automaattisesti. Tämä nopeuttaa dokumentointia huomattavasti ja ehkäisee virheitä. Kaikki dokumentit myös tallentuvat automaattisesti oikeaan paikkaan oikeiden henkilöiden nähtäville.

Jokaiselle asiakkaalle luodaan automaattisesti oma kansionsa, jonka alle kaikki asiakaskohtaiset dokumentit ja muut tiedot tallentuvat. Asiakaskohtaisen kansion voi jakaa useille eri henkilöille. Vastaanottajille voi antaa erilaisia rooleja riippuen siitä, mitä vastaanottajan toivotaan tekevän ja näkevän kansiossa.

Asiakaskansioiden näkyvyyttä voi myös rajata tunnisteilla esimerkiksi vain yrityksen sisäisen käyttöön.

Tietosuoja ja tietoturva korostuvat asiakasrekisteriä ylläpidettäessä

Asiakastietojen keräämisessä ja säilyttämisessä tietoturvakysymykset korostuvat. Tietosuojaa ohjaa esimerkiksi eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR.

Easoft huomioi tietosuojan omalta osaltaan: se ei luovuta asiakkaan tietoja ulkopuolisille eikä käytä tai hyödynnä asiakastietoja omassa toiminnassaan. Lisäksi Easoftissa asiakastietoja voi muokata, päivittää ja poistaa tarvittaessa.

Eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen, eli GDPR:n, mukaan jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja yrityksellä on tallennettuna. Lisäksi jokaisella on oikeus vaatia, että itseä koskevat tiedot poistetaan järjestelmistä.

Easoftin asiakasrekisteristä on yksinkertaista ja helppoa poistaa asiakastietoja manuaalisesti. Asiakastiedot saa myös helposti rekisteristä tarkistettavaksi, mikäli asiakas niin pyytää.

Esittelemme toiminnallisuudet maksutta

Etädemossa esittelemme teille toiminnallisuudet ja käymme läpi miten ohjelmistomme voisivat tehostaa teidän liiketoimintaanne.